BTW Teruggave Eigenaren van zonnepanelen

Deze BTW zonnepanelen aanvraag zit bij onze offerte in.


Als u zonnepanelen hebt en stroom levert aan uw energieleverancier, bent u ondernemer voor de btw.


Aanmelden als ondernemer?

U hoeft zich niet aan te melden als ondernemer als het te betalen btw-bedrag per kalenderjaar € 1.345 of minder is (zie 'Berekening te betalen btw'). Als u zich niet aanmeldt als ondernemer, kunt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen niet terugkrijgen.

Wilt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugkrijgen? Dan moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Vermeld als startdatum van de onderneming de datum op de factuur van aankoop van de zonnepanelen. Als de datum van installeren van de panelen hiervóór ligt, vermeldt u de datum van installeren. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks) goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Berekening te betalen btw

U berekent de te betalen btw als volgt. U trekt de btw die aan u is berekend voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen af van de btw die u verschuldigd bent over de levering van de stroom (zie 'Verschuldigde btw').

Verschuldigde btw

Om de verschuldigde btw te berekenen, moet u weten hoeveel stroom u aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u in diezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen, mag u gebruikmaken van forfaitaire bedragen (zie de tabel hieronder). Het forfaitaire bedrag dat u moet gebruiken, hangt af van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruikmaakt van deze forfaits, mag u geen btw in rekening brengen aan uw energiebedrijf.

 


Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaar Forfait
0 - 1000 € 20
1001 - 2000 € 40
2001 - 3000 € 60
3001 - 4000 € 80
4001 - 5000 € 100
5001 - 6000 € 120
6001 - 7000 € 140
7001 - 8000 € 160
8001 - 9000 € 180
9001 - 10.000 € 200

Voorbeeld

Aan u is € 800 BTW in rekening gebracht voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. De panelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp, dus is de verschuldigde BTW € 60. Omdat de aan u in rekening gebrachte BTW hoger is dan de verschuldigde BTW, kunt u in dit voorbeeld € 740 terugvragen. Vul in uw aangifte het bedrag van € 800 in bij vraag 5b en het forfaitaire bedrag van € 60 bij vraag 1a. Het forfaitaire bedrag bent u volledig verschuldigd. Het maakt niet uit of u de zonnepanelen aan het begin of het einde van het jaar hebt aangeschaft.

U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen.

Bron: Belastingdienst


Voor meer vragen over BTW zonnepanelen neem dan contact met ons op Zonne-energie Noord Nederland Beilen.